Zbavte sa problémov a volajte!

0905 513 765

Deratizácia v Považskej Bystrici a okolí

Pôsobíme na trhu už viac ako 22 rokov. Za toto obdobie sme získali bohaté skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác. Dôkazom našich schopností a kvality práce je množstvo spokojných zákazníkov a obchodných partnerov.

Firemná politika spoločnosti DERAZIN

Naša aplikačná a dopravná technika je na vysokej úrovni, vďaka čomu zvládneme akýkoľvek problém pri dodržaní kvality, kvantity a technologického postupu. U nás je samozrejmé, že sa prispôsobujeme odberateľom v oblasti času aj požiadaviek. Pracujeme podľa potreby 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Pri navrhovaní postupov a aplikácií vychádzame z možností a potrieb našich klientov, volíme postupy maximálne účinné a ekonomicky prijateľné. Záleží nám na prírode a životnom prostredí, a preto dávame prednosť ekologicky priateľským prostriedkom.

Pracujeme s najmodernejšími a veľmi účinnými prípravkami z dovozu, schválenými Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré sú formulované podľa najnovších poznatkov a receptúr s dlhodobými reziduálnymi účinkami, v dávkach a kombináciách dosahujúcich vysoký efekt a potlačujúcich v maximálnej možnej miere možnosť rezistencie s prihliadnutím na minimálne zaťaženie životného prostredia.

Deratizácia

Pod pojmom deratizácia rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov (potkan, myš, krysa...) za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám. Efektívnu reguláciu hlodavcov u Vás zabezpečí DERAZIN.

Deratizácia - praktické informácie

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Pri svojej práci používame rôzne druhy deratizačných prostriedkov v závislosti od prostredia a potreby v rôznych formách (granule, pasta, voskové bloky, odchytové pasce). Tieto deratizačné prostriedky vkladáme výlučne do plastových misiek, resp. jedových staníc, aby bola deratizácia vykonaná v súlade s programom HACCP, ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v prevádzkach na základe zákona o potravinách a Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov doporučujeme vykonávať deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne (jar, jeseň).

Dezinsekcia

Dezinsekciou sa hubí prevažne hmyz žijúci v blízkosti človeka (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha...), ktorý prenáša choroby, alebo spôsobuje materiálne škody. Pre objednanie dezinsekcie volajte NON-STOP DDD službu na čísle 0905 513 765.

Dezinsekcia - praktické informácie

Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu.

Prevažná väčšina hmyzu má schopnosť dynamického rozmnožovania, preto každú dezinsekciu vykonávame systematicky a už od začiatku odporúčame preventívne opatrenia. Dezinsekciu vykonávame podľa potreby a podmienok formou klasického postreku, studenou a teplou aerosoláciou, náterom, poprachom či rozkladaním požerových nástrah.

Uprednostňujeme prípravky, ktoré nezanechávajú škvrny, nezapáchajú a správajú sa šetrne k nášmu okoliu. Dezinsekcia je dôležitá, pretože škodlivý hmyz spôsobuje kontamináciu a znečistenie surovín, hygienické škody, prenos závažných infekčných chorôb a hospodárske škody.

Dezinfekcia

Vykonávame pravidelnú či jednorazovú dezinfekciu objektov - od bytov, cez reštauračné zariadenia či školy, až po väzenské cely. Spoločnosť DERAZIN vykonáva dezinfekcie v okrese Považskej Bystrice aj v širokom okolí bezodkladne a za výhodné ceny. Dohodnite si termín dezinfekcie ešte dnes.

Dezinfekcia - praktické informácie

Dezinfekcia je proces, pri ktorom sa ničia choroboplodné zárodky buď pôsobením chemických látok alebo fyzikálnymi zásahmi. Je to súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu šírenia nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi.

Používame chemické prípravky bez negatívnych dopadov na okolité prostredie s minimálnym zápachom. Dezinfekcia by sa mala vykonávať pravidelne a preventívne najmä v reštauračných, nemocničných a školských zariadeniach.

Dezinfekciu zabezpečujeme pred a po čistení po uhynutých škodcoch, pivnice a suterény po zatopení, armádne, policajné a väzenské cely, objekty živočíšnej výroby, dopravné prostriedky, byty po úmrtí a pod.


DERAZIN Považská Bystrica - profesionálne DDD práce

Mobil: 0905 513 765
Tel.č.: 042 / 43 63 144


E-mail: derazin@centrum.sk
Web: www.derazin.sk

Ing. Milan Pastierik - DERAZIN
Pribinova 971/30-8
017 01 Považská Bystrica

IČO: 34656529
DIČ: 1023109186